Lütfen bekleyiniz...

Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

01.02.2021 / 29/1/2021 tarihli ve 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30/1/2021 tarihli Resmî Gazete’de Yayımlandı 30.01.2021 / 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469) 05.01.2021 / Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru 75 29.12.2020 / Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19) 29.12.2020 / Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı 10.11.2020 / Japonya'da Yerleşik Şirkete Ödenecek Olan Komisyon Ödemelerinden Vergi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında Özelge 30.09.2020 / 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3031) 30.09.2020 / 29/9/2020 tarihli ve 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı 10.08.2020 / 08/08/2020 tarihli ve 2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’ de Yayımlandı 08.08.2020 / 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2834) Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>